Techninis aptarnavimas

Pasinaudok Dacia atstovybių specialistų, kurie pasirūpins, kad tavo automobilis veiktų be priekaištų, paslaugomis. Profesionaliai atlikti techninės priežiūros darbai – saugumo laidas.
Dacia techninis aptarnavimas
Atliekant techninį aptarnavimą Dacia atstovybėse, atliekami tokie darbai kaip: elektroninių sistemų diagnostika, alyvos keitimas, filtrų ir uždegimo žvakių keitimas, papildoma skysčių (išskyrus degalus). Dacia techninio aptarnavimo centre gali būti tikras, kad tavasis Dacia automobilis prižiūrimas pagal nustatytą programą.

Daugiau

Dacia Service
Patarimai ir rekomendacijos
Laikantis techninio aptarnavimo programos nurodymų galima išvengti gedimų, susijusių su natūraliu automobilio dėvėjimusi, o taip pat patikrinti kai kurių tavojo Dacia automobilio mazgu ir įrangos būklę.
Dacia Service
Dacia įsipareigojimai
Patikėdamas mums savojo Dacia automobilio techninės priežiūros ir remonto darbus, gali būti tikras, kad suteiksime aukštos kokybės ir sąžiningas paslaugas.