Nauji reikalavimai naujiesiems benzininiams ir dyzeliniams varikliams

Dyzeliniai varikliai Blue dCi
Siekiant sumažinti taršą, naujieji dyzeliniai varikliai Blue dCi turi selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemą, naudojančią AdBlue® tirpalą. Ši technologija skaido dyzelinių variklių išskiriamus azoto oksidus (NOx) į nekenksmingas dujas (vandens garus ir azotą).
Ji veiksminga bet kokiomis aplinkybėmis ir nemažina variklių Blue dCi našumo. Naudojantys šią technologiją varikliai atitinka itin griežtus ir dar labiau ribojančius naujuosius taršos standartus.
Privalumai
Bespalviame ir nenuodingame AdBlue® tirpale yra 32,5% gryno karbamido ir 67,5 % demineralizuoto vandens.

AdBlue® galima įsigyti daugumoje degalinių.
Tavo automobilis retkarčiais praneš, kad būtina papildyti AdBlue® tirpalo baką.

Pilno AdBlue® bako pakanka 6–8 pilniems degalų bakams .
Dėmesio!
AdBlue® tirpalo negalima nei skiesti, nei maišyti.

Jam skirtas specialus bakelis, kurį lengva pasiekti iš automobilio išorės, atvėrus atskiras, ar bendras su degalų baku dureles.

Nepilkite AdBlue® tirpalo į degalų baką ir atvirkščiai .

Jei netyčia apsirikote, neužveskite variklio, tai gali sugadinti SCR sistemą.
(*) Selektyviosios katalizinės redukcijos sistema įpurškia į išmetamųjų dujų katalizatorių (NH3) iš AdBlue® tirpalo išgautą amoniaką. Tokiu būdu sukeliama cheminė reakcija, kurios metu azoto oksidai (NOx) suskyla į nekenksmingas dujas (vandens garus ir azotą ).

(* *) AdBlue® tirpalo sąnaudos priklauso nuo automobilio eksploatavimo sąlygų, jo įrangos ir vairavimo stiliaus. AdBlue® tirpalo bako talpa, atsižvelgiant į automobilio modelį, yra 15–20 litrų.
Benzininiai varikliai su kietųjų dalelių filtru (FAP)
Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinką, naujieji benzininiai varikliai su tiesioginiu įpurškimu išmetamųjų dujų sistemoje turi kietųjų dalelių filtrus (FAP).

Filtre naudojama technologija sugaudo išmetamųjų dujų kietąsias daleles porėtoje į korį panašioje filtro konstrukcijoje, o po to sudegina jas reguliariai atlikdama automatinį filtro atnaujinimą. Be to, vykstant nenutrūkstamai cheminei reakcijai, azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO) ir nesudegę angliavandeniliai (HC) paverčiami į anglies dvideginį (CO2) ir nekenksmingas dujas: vandens garus (H2O) ir azotą (H2).
Šia technologiją turintys benzininiai varikliai vadinami TCe FAP.
Privalumai
Kietųjų dalelių filtrui nereikia priežiūros.

Tai neturi įtakos automobilio vairavimui.

Ir, svarbiausia, tai neturi įtakos degalų sunaudojimui ir išmetamam CO2 kiekiui.
Sužinok daugiau
Realioms sąlygoms artimomis sąlygomis atliekamų bandymų procedūra, leidžianti gauti kuo artimesnius kasdieniam vartojimui rezultatus.